מגרשי כדורסל מקורים יבנה

כחלק מקרית ספורט ביבנה הוקמו שני מגרשי כדורסל מקורים בשני מתארים - 

 

הראשון, קירוי באמצעות הצללת בד המאפשרת חדירת אור הן דרך פתחים והן דרך הבד עצמו. במתאר זה הותקנו פנסי הצפה אסימטריים מסוג RODIO בקבוצות של ארבעה פנסים לאורך גג המבנה. 

 

השני, קירוי באמצעות גג גבוה יותר ובנוי, שבו הותקנו פנסי הצפה אסימטריים מסוג ASTRO על העמודים המחזיקים את הקירוי.

 

בשני המתארים התכנון מעניק תאורה איכותית ואחידה בצורה שאינה מסנוורת את השחקנים במגרש.